DAG 27 – een ander verhaal

Behalve het verhaal van vijf keurige lijstjes met daarop voor elk element een seizoen, geur, kleur, klimaat, smaak, zintuig, orgaan en meridiaan, en behalve het verhaal van de met-de-klok-mee-kringloop waarbij elk van de vijf elementen het eerstvolgende element voedt, is er nog een ander oosters verhaal.  

Het verhaal van de vijf levensfases van de mens dat tegen de klok in loopt.  

Het begint met onze geboorte, de uitwisseling met onze omgeving en het ontwikkelen van onze eigen identiteit (metaal), gevolgd door onze behoefte om ons te voeden en voort te planten (aarde), het ontwikkelen van innerlijk bewustzijn door de dingen voor ons te interpreteren en in ons te assimileren (vuur), door expressie te geven aan onze levenskeuze (hout), en het eindigt met onze overgave aan de dood (water).

Een mooie manier om soepel alle vijf levensfases te doorlopen, is om de meridiaanoefeningen in de genoemde volgorde en met de bijbehorende betekenis en bewegingsrichting uit te voeren.

Metaal

Ga languit op een matje op uw buik liggen met uw armen langszij.

Zet nu uw handpalmen op schouderbreedte rechts en links naast uw hoofd en met uw ellebogen naar buiten.

Duw uw bovenlichaam omhoog en adem 3x rustig in en uit.

Leg op een uitademing weer neer.

Aarde

Ga op of tussen uw hielen zitten, zet uw handpalmen rechts en links naast uw voeten op de grond, buig met uw bovenlichaam naar achteren en adem 3x rustig in en uit.

Kom op een uitademing terug.

https://www.shiatsu-masunaga.nl/blog/

Vuur

Zit op de grond met uw voetzolen tegen elkaar, kruis uw armen en leg uw handpalmen op uw knieën; buig naar voren en adem 3x rustig in en uit.

Kom op een uitademing terug omhoog.

Hout

Zit met uw benen lang en breeduit, breng uw armen omhoog en buig met uw bovenlichaam eerst zijwaarts naar rechts en daarna zijwaarts naar links, of andersom, en adem telkens 3x rustig in en uit.

Buig daarna na voren en adem 3x rustig in en uit.

Kom op een uitademing omhoog.

Meridiaanoefeningen – Oefeningen voor... - Shiatsu Masunaga ...

Water

Ga languit liggen op uw rug met uw ogen dicht en blijf 5 minuten zonder u te bewegen liggen.

Tot zover. Tot morgen.

Comments are closed.