Burn-out

Shiatsu Masunaga Amsterdam

Wat is een burn-out?

De term ‘burn-out’ werd in de jaren zeventig bedacht door de Amerikaanse psycholoog Herbert Freudenberger. Hij gebruikte het om de gevolgen van zware stress en hoge idealen te beschrijven bij ‘helpende’ beroepen. Artsen en verpleegkundigen bijvoorbeeld, die zichzelf opofferen voor anderen, zouden vaak ‘opgebrand’ raken – uitgeput, lusteloos en onbekwaam om ermee om te gaan.

Tegenwoordig lijkt het erop dat het iedereen kan overkomen, van gestresste carrière-mensen en beroemdheden tot overwerkte werknemers en zelf studenten.

burn-out Shiatsu Masunaga Amsterdam

Overbelasting

Het ervaren van stress is op zichzelf niet ongezond. Het wordt pas een probleem als het te vaak gebeurt. Als we te lang met een grote lichamelijke en mentale spanning leven. Als in werksituaties de druk te hoog is, de taken te ingewikkeld zijn of de sfeer slecht is. Als we werk en de zorg voor kinderen en/of ouders moeten combineren. Op den duur kunnen al deze factoren leiden tot overbelasting. We raken chronisch gespannen, ‘overspannen’, en komen niet meer tot rust. De balans tussen yin en yang, parasympathicus en sympathicus, ontspanning en inspanning, rust en actie, is zoek. Evenals de connectie met ons lichaam. We zitten alleen nog maar ‘in ons hoofd’.

Vier kernthema’s

Volgens Mike Mandl zijn er vier verschillende energetische patronen voor burn-out, met elk een eigen kernthema en behandelstrategie. Zo is het thema van het eerste patroon vaak overbetrokkenheid. Patroon twee is gekenmerkt door het thema stagnatie, thema drie is frustratie en vier depressie en uitputting.

Symptomen

Het meest belangrijke symptoom van een burn-out is waarschijnlijk oververmoeidheid. Verder kunnen zich lichamelijke klachten voordoen zoals hoofdpijn, slapeloosheid, prikkelbaarheid, maag- en darmproblemen, overmatig zweten, verhoogde bloeddruk etc. Op het mentale vlak kan er sprake zijn van depressieve gevoelens.

Wat kan shiatsu voor u doen?

Naast een individuele behandeling op basis van oosterse diagnose, is shiatsutherapie bij burn-out allereerst erop gericht te achterhalen in welke fase de persoon zich op dat moment bevindt. Door het behandelen van het daarbij passende energetisch patroon wordt vervolgens getracht de energiebalans te herstellen. Hoeveel behandelingen nodig zijn, is afhankelijk van de ernst van uw burn-out.

Preventie

Een burn-out voorkomen is natuurlijk het allerbeste. Ook hierbij kan shiatsutherapie een geweldig hulpmiddel zijn. Door regelmatig een shiatsubehandeling te ondergaan blijft u in balans en uw weerstand op pijl.

Shiatsu Therapie

Preventie

Home