Burn-out

Shiatsu Masunaga Amsterdam

Wat is een burn-out?

De term ‘burn-out’ werd in de jaren zeventig bedacht door de Amerikaanse psycholoog Herbert Freudenberger. Hij gebruikte het om de gevolgen van zware stress en hoge idealen te beschrijven bij ‘helpende’ beroepen. Zo zouden artsen en verpleegkundigen, die zichzelf opofferen voor anderen, vaak ‘opgebrand’ raken. Ze voelen zich dan uitgeput en lusteloos en niet in staat om hiermee om te gaan.

Tegenwoordig lijkt het erop dat het iederéén kan overkomen, of je nu een drukke baan hebt of student bent.

fotoafbeelding lucifers, burn-out Shiatsu Masunaga Amsterdam

Overbelasting

Het ervaren van stress is op zichzelf niet ongezond. Het wordt pas een probleem als het te vaak gebeurt. Als we te lang met een grote lichamelijke en mentale spanning leven. Als in werksituaties de druk te hoog is, de taken te ingewikkeld of de sfeer slecht. Als we werk en de zorg voor kinderen en/of ouders moeten combineren. Op den duur kunnen al deze factoren leiden tot overbelasting. We raken dan chronisch gespannen, of ‘overspannen’, en komen niet meer tot rust. De balans tussen yin en yang, parasympathicus en sympathicus, ontspanning en inspanning, rust en actie, is zoek. Evenals de connectie met ons lichaam. We zitten alleen nog maar ‘in ons hoofd’.

Vier kernthema’s

Volgens Mike Mandl, de directeur van de International Academy for Hara Shiatsu in Wenen, zijn er vier verschillende energetische patronen voor burn-out, met elk een eigen kernthema en behandelstrategie. Zo is het thema van het eerste patroon vaak overbetrokkenheid. Patroon twee wordt gekenmerkt door het thema stagnatie, thema drie is frustratie en thema vier depressie en uitputting.

Symptomen

Het meest belangrijke symptoom van een burn-out is waarschijnlijk oververmoeidheid. Verder kunnen zich lichamelijke klachten voordoen zoals hoofdpijn, slapeloosheid, hartkloppingen, prikkelbaarheid, maagklachten, buikpijn, overmatig zweten, verhoogde bloeddruk etc. Op het mentale vlak kan er sprake zijn van depressieve gevoelens.

Wat kan Shiatsu Therapie voor u doen?

Naast een individuele behandeling op basis van oosterse diagnose, is Shiatsu Therapie bij burn-out er allereerst op gericht te achterhalen in welke fase u zich op dat moment bevindt. Door het behandelen van het daarbij passende energetisch patroon probeer ik vervolgens uw energiebalans te herstellen. Hoeveel behandelingen nodig zijn, is afhankelijk van de ernst van uw burn-out.

Preventie

Een burn-out voorkomen is natuurlijk het allerbeste. Ook hierbij kan Shiatsu Therapie een geweldig hulpmiddel zijn. Door regelmatig een shiatsubehandeling te ondergaan, blijft u in balans en uw weerstand blijft op peil.

Meer lezen:

TNO-2023-burnout

Burn On mit Shiatsu

Klik hier om direct een afspraak te maken.

Home