Blijf weerbaar

Het wereldnieuws is erg, erger, ernstig. Aan Corona hadden we kennelijk niet genoeg. De stroom aan slechte nieuwsberichten valt bijna niet te verwerken. Het geeft een machteloos, boos en tegelijkertijd verdrietig gevoel.  

weerbaar en sterk - Shiatsu Masunaga Amsterdam

Gaat u eens na waar een emotie uw lichaam binnenkomt. Let er eens op hoe uw kaken verstrakken wanneer u zich machteloos voelt.  Luister eens naar het harde geluid van uw stem wanneer u boos bent. Voel eens de zwarte in uw longen wanneer u diep verdrietig bent. En hoe uw middenrif aanvoelt bij spanning.

Dat het nu voorjaar is en de temperatuur aangenaam, is wel zo prettig. Maar onze houtenergie, met de organen lever en galblaas, die in de lente het meest actief in ons is, zit door alles wat er nu om ons heen gebeurt aardig op slot.     

Een vitale lever doet ons vooruitkijken, plannen maken en soepel bewegen. Een vitale galblaas helpt ons beslissingen nemen en soepel uitvoeren. Wordt de energie van deze twee organen echter  gehinderd om vrij te stromen, is dit psychologisch vaak herkenbaar aan een gevoel van frustratie, irritatie, agressief gedrag of een woede uitbarsting. Op fysiek niveau kunnen een stijve nek, verrekte spieren of hoofdpijn wijzen op een gebrek aan free flow van de lever- en galblaasenergie.   

Sta sterk als een boom
Om ons ten opzichte van invloeden en spanningen op macroniveau ‘staande te houden, om stand te houden’, ‘bestand’ of ‘standvastig’ te zijn, kan het helpen om op microniveau letterlijk en figuurlijk ‘stil te staan’:  

Kies een mooie plek in huis, in de tuin of in het park bij een boom.

  • Ga rechtop staan met uw voeten heupbreed en naar voren;
  • schouders ontspannen, armen schuin naar beneden, vingers lichtjes gestrekt;
  • nek en kaken ontspannen;
  • uw ogen kijken ontspannen naar de horizon maar zien alles rondom;
  • uw kruin reikt naar de hemel, uw stuitje naar de aarde;
  • voel de grond onder uw voeten en adem telkens langer uit door uw neus.

Doe dit elke dag 1 minuut en bouw langzaam op.  

Maar ook Shiatsu maakt ons sterker, geaarder en weerbaarder. De toepassing van diepe, vriendelijke, goed gedoseerde druk zorgt ervoor dat vastzittende energie en spanning loskomen, interne druk verzacht en de adem weer vrij kan stromen. Dit wordt vaak als troostend, ‘meer ruimte’ of ‘opluchting’ ervaren. Een half uur behandeling is hiervoor soms al genoeg. 

Sta sterk en blijf weerbaar!

Comments are closed.