Zen Shiatsu

Zen Shiatsu Amsterdam oost

Zen Shiatsu werd ontwikkeld door de Japanner Shizuto Masunaga (1925-1981)

Zen Shiatsu Praktijk - Shiatsu Masunaga Amsterdam - Shizuto Masunaga - Amsterdam-Oost “De sleutel tot de geneeskunst is de houding en presentie van de beoefenaar”

Shizuto Masunaga was een groot vernieuwer op shiatsugebied. Op basis van empirisch onderzoek ontdekte hij dat elk van de twaalf traditionele meridianen een extensie hebben in de andere ledemaat. Zo heeft de klassieke miltmeridiaan in het been een verlenging in de arm, en is de klassieke dikkedarmmeridiaan in de arm ook in het been voelbaar. Doordat alle meridianen in alle houdingen toegankelijk zijn, heeft de therapeut een breed scala aan behandelmogelijkheden ter beschikking ((zittend of liggend op de rug, buik of zij).

Masunaga breidde ook het aantal behandeltechnieken uit. Terwijl in de tot dan toe bekende vormen van shiatsu vooral krachtige druk met de duim op afzonderlijke punten werd uitgeoefend, introduceerde Masunaga het toepassen van gedoseerde druk langs de gehele meridiaan met behulp van de handpalmen, onderarmen, ellebogen, knieën en/of voeten. Daarnaast werd ook het gebruik van strekkingen en rotaties door hem geïntroduceerd.

Masunaga’s fysiologische en psychologische kennis stelden hem bovendien in staat, om aan de leegte (kyo) en volte (jitsu) van alle meridianen telkens een aantal typische symptomen toe te wijzen. Zijn belangrijkste prestatie was mogelijk dat hij de oosterse diagnose (vragen, kijken, ruiken, voelen) opnieuw tot een integraal bestanddeel van de behandeling maakte.

Masunaga schreef twee standaardwerken: Zen Shiatsu: How to Harmonize Yin and Yang for Better Health (co-auteur Wataru Ohashi), en Meridian Exercises: The Oriental Way to Health and Vitality, over meridiaanoefeningen voor zelfonderhoud.

Shizuto Masunaga stierf in 1981 op 51-jarige leeftijd. Vooral in het Westen is zijn methode nog steeds springlevend en geniet zij steeds meer bekendheid.

Bekijk het filmpje.

 

Home